วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย รักษาไว้เพื่อคนไทย โดย Pyopyo: ประเพณีบุญยี่เป็งของคนไทย(ลอยกระทง)

ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย รักษาไว้เพื่อคนไทย โดย Pyopyo: ประเพณีบุญยี่เป็งของคนไทย(ลอยกระทง): งานประเพณีลอยกระทงของไทย บุญยี่เป็งก็คือประเพณีลอยกระทงนี่เองแต่ทางเหนือเรียกว่าบุญยี่เป็ง หลังเทศกาลออกพรรษาแล้วนับวันได้เลย อีกเดือนนึ...