วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเพณีไทย เมื่อสมัย ครั้งเก่าก่อน เล่น แอบซ่อน รูปหลวง พวงมาลัยสงกรานต์ บ้านนา

เพลงเพราะๆเนื้อหาดีนักร้องถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีเยี่ยมระดับแผ่นเสียงทองคำ ซึ้งจริงๆ รักษาเอาไว้เด้อพี่น้อง ประเพณีดีๆของคนไทยของเราเด้อ อย่าถิ่มอย่าป๋าเอาไว้ถ่าลูกหลาน สืบสานกันต่อไป

ประเพณีไทย เมื่อสมัย ครั้งเก่าก่อน
เล่น แอบซ่อน รูปหลวง พวงมาลัย

ตรุษ สงกรานต์ สนานสนุก กันพอใจ
พี่ วิ่งไล่ น้องก็หลบ เมื่อพบหน้า

พี่ เข้ากอด น้องยังออด ทำ เอียงอาย
คืน เดือนหงาย พอพี่จูบ น้อง ทุบพลาง

นอน หนุนตัก สัญญารัก ข้าง กองฟาง
จน แสงเดือนจาง พี่ไม่ยอมห่าง น้องไปไกล

ลืมน้ำคำ ของพี่ เสียหมด
พี่คงอด เที่ยววันสงกรานต์ เดือนอ้าย

ย่างเข้าเดือนยี่ แล้วน้องหนี พี่ไปไหน
หรือเจ้าไปมีแฟนใหม่ ลืมเราวิ่งไล่ ในวันสงกรานต์

รัก กัน มา แต่เมษา วันที่เก้า
เศร้า ปีนี้เศร้า ขาดคู่เคล้า เศร้าซมซาน

คืน วัน เพ็ญ แสงเดือนเด่น เป็นพยาน
กลับเถิด นงคราญ มาเล่นสงกรานต์ ที่บ้านนาเรา

ลืมน้ำคำ ของพี่ เสียหมด
พี่คงอด เที่ยววันสงกรานต์ เดือนอ้าย

ย่างเข้าเดือนยี่ แล้วน้องหนี พี่ไปไหน
หรือเจ้าไปมีแฟนใหม่ ลืมเราวิ่งไล่ ในวันสงกรานต์

รัก กัน มา แต่เมษา วันที่เก้า
เศร้า ปีนี้เศร้า ขาดคู่เคล้า เศร้าซมซาน

คืน วัน เพ็ญ แสงเดือนเด่น เป็นพยาน
กลับเถิด นงคราญ มาเล่นสงกรานต์ ที่บ้านนาเรา