วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

ประเพณี ความเชื่อ เทพเจ้า จากฮินดูถึงไทย พระวิษณุ พระลักษมี พระพรหม ครุฑ และนารท

พระวิษณุ พระลักษมี พระพรหม ครุฑ และนารท


ต่อจากตอนที่แล้ว คติความเชื่อ เทพเจ้า และประเพณี จากคัมภีร์ปุราณะของศาสนาฮินดู
ประเพณี ความเชื่อ เทพเจ้า จากฮินดูถึงไทย พระวิษณุ พระลักษมี พระพรหม ครุฑ และนารท ในบางคัมภีร์ จะให้ พระศรี-ลักษมีเกี่ยวพันกับโสมะ

บางฉบับกล่าวว่า พระลักษมีเป็นภรรยาของธรรมะ และที่น่าสนใจคือพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างศรีและอินทรา, มีตำนานที่เกี่ยวกับอสูร “บาลี” และเกี่ยวพันกับพระลักษมี , มีบางตำนานที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของอินทรากับลักษมี โดยนางนั่งเคียงข้างอินทรา อินทราจึงทำให้ฝนตก ดังนั้นอินทราและลักษมี จึงเป็นคู่ของเทพและเทพี ที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ในสมัยพระเวท มีคู่ของเทพและเทพีคือ Dyaus และ Prthivi ต่อมาในระยะหลังจึงแสดงโดยอินทราและลักษมีแทน , บางเรื่องที่เก่าแก่ ให้ศรี-ลักษมีความเกี่ยวพันกับกุเวร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทรัพย์สมบัติและความร่ำรวย ดังนั้น ศรี-ลักษมี จึงเกี่ยวพันกับเทพหลายองค์

ในมหาภารตะได้กล่าวว่าพระนางอยู่ร่วมในสำนักของท้าวกุเวร และคัมภีร์บางเล่มในยุคต่อมา อธิบายว่าพระนางเป็นชายาของท้าวกุเวร และเป็นลัทธิของเทพีแห่งความร่ำรวย

โดยปกติ“พระลักษมี” จะประทับนั่งบนดอกบัวบาน พระหัตถ์ทั้งสองข้างถือดอกบัว สวมพวงมาลัยดอกบัว มีช้างสองเชือกขนาบซ้ายขวา โดยช้างทั้งสองกำลังเทน้ำจากหม้อน้ำ สรงลงบนศีรษะของพระนาง เป็นเทพีที่มีความงดงาม ผิวกายสีทอง สวมเครื่องประดับทองฝังทับทิมและหินมีค่าอื่น ๆ นัยน์ตาเหมือนกลีบดอกบัว เอวกลมกลึง และมีเครื่องประดับศีรษะที่ทำจากเพชรพลอย..........

ติดตามอ่านต่อโพสต์หน้าจ้า.............