วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

คติการบูชา พระลักษมี ประเพณี ความเชื่อจากฮินดูถึงไทย

ประเพณี ความเชื่อจากฮินดูถึงไทย 


ประเพณี ความเชื่อจากฮินดูถึงไทย ต่อจากตอนที่แล้วคือตอน คชลักษมี ๔ กร ประเพณี ความเชื่อ เทพเจ้า จากฮินดูถึงไทย เรื่องราวที่จะนำเสนอต่อไปคือ คติการบูชา พระลักษมี พระนางมีผู้นับถือโดยเฉพาะและมีวิหารที่แยกต่างหากจากเทวาลัยของไวษณพนิกาย ใน Maharashtra & The Chennai Ashta Lakshmi Temple ซึ่งเป็นวิหารที่บูชาเฉพาะเทพีลักษมีเท่านั้น

ซึ่งปรากฏพิธีการบูชาและงานเฉลิมฉลอง ซึ่งแสดงถึงการอ้อนวอน ร้องขอพรจากพระนาง เช่น Deepavali , Varalakshmi Viratham โดยประกอบพิธีในการภาวนา ๙ คืน (Navaratri) แด่พระลักษมีและพระสรัสวตี และอีก ๓ คืนแด่เทพีองค์อื่น ๆ

 ผู้ที่นับถือพระนางมักจะปรารถนาการได้รับการสนับสนุน ความสำเร็จและความสามารถเฉพาะตน หญิงสาวผู้พร่ำสวดมนตรา เพียงต้องการความงามและความเปล่งปลั่งที่ออกมาจากภายใน การสวดมนตราต่อพระนาง เราจะได้เรียนรู้ถึงการเข้าถึงความเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริง และทำให้ทุกคนชื่นชอบเราได้ นอกจากนั้นมนตรายังนำโชคลาภและความมีโชคมาสู่ด้วย นอกจากนั้นที่ Sri Ashtalakshmi Temple At Elliot’s beach In Adyar เป็นวิหารที่มีการบูชามหาวิษณุและมหาลักษมี ซึ่งภายในมีการบูชาอัษฏ-ลักษมีด้วย

Sri Ashtalakshmi Temple At Elliot’s beach In Adyar

รวมทั้งที่วิหาร Punnai- nallur ใกล้ ๆ กับ Tanjore ใน The Sthala- puranam กล่าวว่า ก่อนที่จะทำสงครามกับอสูรชื่อ Tanja ของ Tanjore พระศิวะได้กำหนดตำแหน่งของอัษฏ-ลักษมีในทั้งแปดทิศ และหนึ่งในทิศนั้น คือทิศตะวันออก ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของวิหารแห่งนี้

แหล่งที่มา: www.Indian_heritage.org/gods/lakshmi.html เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ และดูรายละเอียดใน David R. Kinsley. Hindu Goddesses : visions of the divini feminine in the Hindu religious tradition. (London : University of California Press), 1988, p.32-34.